Credit Card
Thẻ tín dụng

Avail it to enjoy the convenience of cashless payment and also increase your affordability as you can buy now and pay later.

Sử dụng ngay để tận hưởng sự tiện dụng của việc thanh toán không tiền mặt và gia tăng khả năng chi trả của bạn vì bạn có thể mua sắm trước và thanh toán sau.

image/png
image/png

Call Us : +91 (33) 4007-2043

Mon - Fri : 10.00 AM - 7.00PM Sat : 10.00 AM - 5.00PM

Credit Card - Apply Online

Áp dụng khoản vay cá nhân cho

Apply for Credit Card Online & Get Easy Approval

Đây là cách dễ nhất để đăng kí thẻ tín dụng

image/png image/png
Your Monthly Income ( ₹ )
image/png image/png
image/png image/png
image/png

Upload Bank Account Statement PDF File

image/png

Upload Pic of Motor Registration Certificate

Upload Soft Copy of Latest Three Salary Slip

image/png

Upload Salary Slips

Tải bảng lương

Upload two latest copies of Premium Receipt for Health or Life Insurance

image/png

Upload Receipts

Upload latest three EVN bills or upload pic of latest three EVN bill

image/pmg

Upload Bills

I accept the Terms and Conditions
image/png

Subscribe to Us

Đăng kí bảng tin

Over 10 thousand people already have subscribed our newsletter.

Hơn 10.000 người đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.